,


1-56 MARUICHI

 
    02-124    . (24x75x98) Mazda, Nissan
    02-125    . (27x88x96) Daihatsu, Toyota
    02-126    . .(25x74x92) Toyota
    02-127    . R (22x82x94) Honda
    02-128    . (20x56x94) Mazda
    02-129    (22x83x82)
    02-132    .(22x73x101) Toyota
    02-133    .(22x84x95) Toyota
    02-134    . (26x64x99) Toyota
    02-135    . . (17,5x65x70) Suzuki
    02-136    . . L (19x72x95) Honda
    02-137    (16x60x84) Mazda, Suzuki
    02-138    . R (19,5x63x89) Daihatsu, Mazda, Suzuki, Nissan, Toyota
    02-139    . (18x58x59) Mitsubishi, Suzuki
    02-151    . (23x69x94) TOYOTA
 
    03-412    . (25x75x120) Nissan
    03-413    (25,5x87,5x92) Nissan
    03-414    . (25,5x83,5x96) Nissan
 
    05-411    (37,5x76x121) Nissan
    05-412    . R(37,5x71x121) Nissan
    05-413    . (23x95x95) Nissan
    05-414    . R (23x90x105) Nissan
    05-417    . (22x86x98) Nissan, Mazda
    05-418    . (22x83x94) Nissan, Mazda
 
    06-411    . (23,5x76x119) Nissan
    06-412    . (24,5x63,5x103) Nissan
    06-413    . (25x88x105) Daihatsu, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota
 
    07-411    . (20x80x110) Nissan
    07-412    . (33x65x130) Nissan
    07-413    (18,5x64,5x124) Nissan
    07-414    (33x71x120) Nissan
    07-415    (18,5x71x120) Nissan
    07-419    (36x72x118) Nissan
    07-420    . (21x72x98) Mazda, Mitsubishi, Nissan
    07-421    . (20x77x90) Mazda, Nissan
    07-423    . (20x79x107) Nissan
    07-425    . (23,5x84x101) Mazda, Nissan
    07-483    (9x41x145) Mazda, Nissan
 
    08-412    . (21x72x85) Mitsubishi, Nissan
    08-412    . R (21x72x85) Mitsubishi, Nissan
    08-414    (18x65x83) Mitsubishi, Nissan
 
    09-411    . (19x67,5x84) Daihatsu, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Toyota
 
    24-411    .(25x90x100) Toyota
    24-412    . (26x98x115) Toyota
 
    25-412    . (25x69x113) Toyota
    25-413    . (25x79x95) Toyota
 
    27-411    . (22x76x90) Toyota
    27-412    (22x58x96) Toyota
    27-414    (21,5x74x92) Toyota
 
    28-411    (24x75x118) Toyota
    28-412    . (24x71x96) Toyota
    28-414    . (23x61x96) Toyota
 
    52-413    . (23x78x91) Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki
    52-414    . (23x74x90) Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
    52-415    . (25x85x105) Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota
    52-416    . (25x81x90) Mazda, Mitsubishi, Toyota
    52-418    (23x66x98) Mazda, Mitsubishi
    52-420    . (24x81,5x86) Mazda, Toyota
    52-422    . (24x72x102) Mazda, Nissan
 
    53-411    . (21x73x89) Daihatsu, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Nissan, Subaru
    53-413    . (20x70x90) Daihatsu, Mazda, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Toyota
    53-414    . (20x69x89) Mazda, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru
    53-416    . (21x57x95) Daihatsu, Mazda, Honda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
    53-418    . (20x53x87) Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru
 
    66-413    . (21x75x85) Mazda, Mitsubishi
    66-414    . L (21x72x96) Daihatsu, Mazda, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki
    66-416    . R (23x74x95) Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru
    66-418    . (21x82x91) Mitsubishi
    66-419    . (24x83x98) Honda, Mitsubishi, Toyota
    66-420    . (24x8x90) Mazda, Mitsubishi, Toyota
    66-421    .(25x87,5x108) Mitsubishi
    66-423    . (26x84x100) Mitsubishi
    66-425    (22x77x94) Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Subaru
 
    68-414    .(19x65x87) Daihatsu, Mazda, Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota
 
    71-413    (21x73,5x89) Subaru
    71-414    (21x71,5x112) Subaru
    71-415    . (23x77x93) Honda, Subaru
    71-416    (23x74x112) Subaru
    71-417    (23x73,5x99) Subaru
    71-418    (23x73,5x104) Subaru
    71-419    (19x67x80) Subaru, Nissan
    71-420    . (19x65x84) Daihatsu, Mazda, Honda, Subaru, Nissan, Suzuki, Toyota
    71-421    . L (23x85x100) Subaru, Nissan
    71-422    (23x82x113) Mitsubishi, Subaru
    71-423    (18x63,5x85) Honda, Subaru
    71-424    . . (18x61x86) Daihatsu, Mazda, Honda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Toyota
    71-425    (22x81x100) Subaru
    71-426    . (22x74x112) Subaru
    71-427    (24x87x105) Subaru
    71-428    . (24x80x115) Subaru
    71-429    (21x78x92) Subaru
 
    72-411    . (20x64x90) Honda, Toyota, Mitsubishi
    72-412    (21x73x91) Mazda, Honda, Subaru, Mitsubishi
    72-413    . (21x76x92) Honda
    72-414    (25x77x98) Honda
    72-415    (24x74x83) Honda
    72-416    . (19x65,5x85,5) Honda, Suzuki
    72-417    .(19x77,5x90) Honda
    72-418    . (19x67x84) Honda
    72-419    (23x82x96) Honda, Mitsubishi
    72-420    . (23x77x91) Honda, Mitsubishi, Subaru
    72-421    . (27x82x96) Honda
    72-422    . (27x78x85) Honda
    72-423    . (23x77x95) Honda
    72-424    (23x74x91) Honda
    72-425    . (23x82x96) Honda, Nissan
    72-426    (23x67x92) Honda
    72-427    (27x82x97) Honda
    72-428    (27x77x91) Honda
    72-429    . (23x81x97) Mazda, Honda, Mitsubishi
    72-430    . (23x77x94) Honda, Mitsubishi, Nissan
    72-433    . (23x90,5x94) Honda
    72-435    (23x81,5x94) Honda, Subaru
    72-436    . (23x77,5x90) Honda
    72-438    (26x85x92) Honda
    72-439    . (26x98x114) Honda
    72-441    (21x76x93) Honda
 
    73-412    .(19x66,5x86) Daihatsu, Suzuki, Toyota
    73-414    (18x57x78) Subaru, Suzuki
    73-415    .(19x50x90) Suzuki
    73-416    .(18,5x65,5x95) Daihatsu, Mazda, Suzuki
    73-417    . .(18x63x82) Daihatsu, Mazda, Honda, Suzuki, Toyota, Mitsubishi, Subaru
    73-418    . .(18x51x86) Daihatsu, Mazda, Suzuki
    73-421    .(19x67x85) Daihatsu, Mazda, Honda, Suzuki, Toyota
    73-422    (16x62x82) Suzuki
    73-423    . (16x60x78) Suzuki
 
    02x02    (20x64x80)
    02x03    (19,5x67x84)
    02x04    (19x65x82) Daihatsu
    02x05    .((19x66x85) Daihatsu, Toyota